JASSY / IAŞI

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi
Facultatea de Litere
Catedra de Germanistică
Bulevardul Carol 11
RO-6600 Iaşi
Tel: 0040-232-14.47.60; 14.63.79
Fax: 0040-232-21.33.30

            Dieser Abschnitt wir z.Z.aktualisiert.

+ Agache Astrid
+ Astner Michael
+ Bărbulescu Mariana Cristina *
+ Cujbă Cornelia Mihaela *
+ Decuble Horaţiu Gabriel

+ Eşianu (Ioncioaia) Cornelia *
+ Eşianu Delia *
+ Hoisie Andrei
+ Leca Magdalena
+ Lihaciu Ioan-Constantin *
+ Marcu Grigore
+ Neumann Hans *
+ Nicolae Octavian
+ Nistor Adina-Lucia
+ Zaharia Casia *

 

  

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier