Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

 Internationale Woche der Freundschaft - Săptămâna internaţională a prieteniei

DIE WELT UND DU - LUMEA ŞI TU

Wenn wir die ganze Menschheit auf ein Dorf von 100 Einwohnern reduzieren und auf die Proportionen aller bestehenden Völker achten würden, so wäre dieses Dorf so zusammengestellt:

Dacă am reduce întreaga omenire la un sat cu 100 de locuitori si dacă am ţine cont de proporţionalitatea popoarelor existente, satul acesta ar avea următoarea componenţă:

57 Asiaten – 57 asiatici
21 Europäer – 21 europeni
14 Amerikaner (Nord u. Süd) – 14 americani (nord şi sud)
8 Afrikaner – 8 africani

52 wären Frauen – 52 ar fi femei
48 wären Maenner – 48 ar fi bărbaţi

70 Nicht-Weiße – 70 nu ar fi albi
30 Weiße - 30 albi

70 Nicht-Christen – 70 necreştini
30 Christen – 30 creştini

89 heterosexuelle – 89 heterosexuali
11 homosexuelle – 11 homosexuali

6 Personen würden 59 % des gesamten Weltreichtums besitzen und alle 6 Personen kämen aus den USA

6 persoane ar deţine 59% din întreaga bogăţie a lumii şi toate cele 6 persoane ar proveni din S.U.A.

80 hätten keine ausreichenden Wohnverhaeltnisse – 80 n-ar avea condiţii de locuit satisfăcătoare
70 wären Analphabeten – 70 ar fi analfabeţi
50 wären unterernährt 50 ar fi subnutriţi
1 würde sterben – 1 ar muri
2 würden geboren – 2 s-ar naşte
1 hätte einen PC1 ar deţine un PC
1 hätte einen akademischen Abschluss1 ar avea studii superioare

Wenn man die Welt aus dieser Sicht betrachtet, wird jedem klar, dass das Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit, Verständnis, Akzeptanz und Bildung notwendig ist.

Dacă am privi lumea din această perspectivă, îi va fi limepede oricui că sunt necesare sentimentul apartenenţei la o comunitate, înţelegerea, toleranţa şi educaţia.

Falls Du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist Du glücklicher als 1 Million Menschen, welche die nächste Woche nicht erleben werden.

Dacă te-ai trezit astăzi sănătos şi nu bolnav, eşti mai fericit decât alţi 1 milion de oameni care nu vor mai apuca săptămâna viitoare.

Falls Du nie einen Kampf des Krieges erlebt hast, nie die Einsamkeit durch Gefangenschaft, die Agonie des Gequälten oder Hunger gespürt hast - dann bist Du glücklicher als 500 Millionen Menschen der Welt.

Dacă nu ai trăit zbuciumul unui război, dacă nu ştii ce este singurătatea prozonieratului, agonia celui chinuit sau foamea – atunci eşti mai fericit decât alte 500 milioane de oameni din lume.

Falls Du in die Kirche gehen kannst, ohne die Angst, dass Dir gedroht wird, dass man Dich verhaftet oder Dich umbringt - bist Du glücklicher als 3 Milliarden Menschen der Welt.

Dacă poţi să te duci la biserică, fără a-ţi fi teamă că vei fi ameninţat, că vei fi arestat sau că vei fi ucis – eşti mai fericit decât alte 3 miliarde de oameni din lume.

Falls sich in Deinem Kühlschrank Essen befindet, Du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett zum Hinlegen - bist Du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt.

Dacă în frigiderul tău ai ceva de mâncare, dacă ai cu ce să te îmbraci, dacă ai un acoperiş deasupra capului şi un pat în care să te culci – eşti mai bogat decât 75% din locuitorii acestei lumi.


Falls Du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie oder etwas Kleingeld in einer kleinen Schachtel - gehörst Du zu 8 % der wohlhabenden Menschen auf dieser Welt.

Dacă deţii un cont în bancă, dacă ai niscaiva bani în portofel sau ceva bănuţi într-o puşculiţă – atunci te numeri printre cei 8% de oameni înstăriţi de pe lumea asta.

Falls Du diese Nachricht liest, bist Du doppelt gesegnet worden - denn:

Dacă citeşti acest mesaj, eşti de două ori binecuvântat – căci:

1. Jemand hat an Dich gedacht und

1. Cineva s-a gândit la tine şi
2. Du gehörst nicht zu den 2 Milliarden Menschen, die nicht lesen können.

2. Nu te numeri printre cele 2 miliarde de oameni care nu ştiu să citească.

Und... Du hast einen PC !!! – Şi... deţii un computer!!!

Einer hat irgendwann mal gesagt: - Cineva a spus cândva:


Arbeitet - als würdet ihr kein Geld brauchen, Liebt - als hätte euch noch nie jemand verletzt, Tanzt - als würde keiner hinschauen, Singt - als würde keiner zuhören, Lebt - als wäre das Paradies auf der Erde.
Munciţi – ca şi cum nu aţi avea nevoie de bani, iubiţi – ca şi cum nu v-ar fi jignit nimeni niciodată, dansaţi – ca şi când nu s-ar uita nimeni la voi, cântaţi – ca şi cum nu v-ar asculta nimeni, trăiţi – ca şi cum ar fi paradisul pe pământ.

 

 

Dies ist die internationale Woche der Freundschaft.

Aceasta este săptămâna internaţională a prieteniei.
Schicke dieses Mail an alle, die Du Freunde nennst und andere nette Menschen.

Trimite acest mail tutoror celor pe care tu-i numeşti prieteni şi altor oameni de treabă.

Wenn Du sie nicht weiter schickst, wird absolut nichts passieren!

Dacă nu-l trimiţi mai departe, nu se va întâmpla absolut nimic!
Wenn Du sie trotzdem weiterschickst, wirst Du vielleicht von jemandem ein Lächeln bekommen.

Dacă totuşi îl vei trimite şi altora, s-ar putea să primeşti un zâmbet din partea cuiva.

(Ins Rumänische von / În româneşte de G.G.)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier