Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

 

Cursuri de masterat - Magisterlehrgänge 2005-2006

la Catedra de Germanistică din Bucureşti

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

CATEDRA DE GERMANISTICĂ / LEHRSTUHL FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: ggr01@ggr.ro ; gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

  Susţinerea disertaţiei

 MASTERAT 2004/2005

 Luni, 19 septembrie 2005, ora 10.00, la Biblioteca Austria

 Candidaţii se prezintă în ordinea alfabetică a numelui profesorului îndrumător.

 Lucrările se predau la secretariatul comisiei.

Pentru informaţii: asist. Lucia Nicolau

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

CATEDRA DE GERMANISTICĂ / LEHRSTUHL FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: ggr01@ggr.ro ; gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 Admitere MASTERAT 2005/2006 (20 sept., ora 10.00, Sala: Goethe)

T r a d u c e r e a  t e x t u l u i  l i t e r a r

(10 locuri de la buget, 4 locuri cu taxă)

Obiective

Această nouă formă de învăţământ care se desfăşoară cu începere din anul universitar 2005/2006 oferă celor interesaţi posibilitatea de a se specializa în traducerea textului literar, dată fiind creşterea cererii de traducere de carte germană şi a nevoii de calificare profesională pentru aceasta.

Masteratul urmăreşte transmiterea unor cunoştinţe teoretice şi practice privitoare la teoria şi tehnica traducerii în general şi a traducerii textului beletristic în special, axându-se, în acelaşi timp, pe formarea şi exersarea unor deprinderi şi abilităţi indispensabile în actul traducerii.

 

Metodologia examenului

EXAMENUL CUPRINDE O SINGURĂ PROBĂ (SCRISĂ):

1.     Admiterea are loc pe baza unui examen scris de 3 ore la limba germană.

Examenul constă din:

- traducere din limba germană în limba română;

- traducere din limba română în limba germană;

- exerciţiu complex, practic, de gramatică germană.

 

Pentru proba scrisă se recomandă următoarea BIBLIOGRAFIE cu caracter orientativ:

 1. Apel Friedmar, Literarische Übersetzung. Stuttgart, Metzler, 1938 (103 p.)

 2. Kohn, Ioan: Virtuţile compensatorii ale limbii române în traducere. Timişoara, Facla, 1983 (282 p.)

 3. Koller, Werner, Einführung in die Übersetzungswissenschaft. Heidelberg, Wiesbaden, Quelle u. Meyer, 41992 (343 S.)

 

(Volumele pot fi consultate şi la Biblioteca Institutului Goethe din Bucureşti.)

    

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

CATEDRA DE GERMANISTICĂ / LEHRSTUHL FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: ggr01@ggr.ro ; gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

Admitere MASTERAT 2005/2006 (20 sept., ora 10.00, Sala: Catedra de germană)

L i n g v i s t i c a  d i d a c t i c ă  g e r m a n ă

(10 locuri de la buget, 4 locuri cu taxă)

 Planul de învăţământ curpinde:

 1. un trunchi de cursuri comune cu celelalte masterate de Lingvistica aplicată de la Facultatea de Limbi Străine (Teoria discursului; Structura lexiconului; Metode de analiză a datelor; Redactarea textului academic)
 2. un mănunchi de cursuri şi seminarii dedicate limbii germane: analiza discursului, teoria achiziţiei limbilor străine, metode şi abordări în predarea limbilor străine; de la gramatica funcţională la programarea didactică; varietăţi ale limbii.

Metodologia examenului

EXAMENUL CUPRINDE DOUĂ PROBE (consecutive):

I.                   O probă scrisă constând dintr-o analiză complexă, integrativă a unui text dat. In formularea sarcinii de examen pot fi avute în vedere probleme de lexicologie, de morfo-sintaxă la nivelul grupurilor de cuvinte precum şi aspecte de sintaxă, semantică şi pragmatică a textului.

II.                 O probă orală, care va consta din prezentarea unui proiect pe marginea unei teme propuse de candicat ca temă a disertaţiei finale. Candidatul/candidata va trebui să arate scopul lucrării, modul în care intenţionează să abordeze tematica de cercetare propusă atât sub aspect metodic cât şi teoretic, precum şi o bibliografie minimală iniţială.

 Pentru proba I se recomandă următoarea BIBLIOGRAFIE OPŢIONALĂ:

 1. Drosdowski Günther u.a.: Grammatik der deutschen Gegenwartssprache, 5. völlig neu bearb. und erw. Auflage, Duden Band 4, Mannheim/Wien/Zürich: Bibliographisches Institut, Dudenverlag, 1995
 2. Fleischer Wolfgang/ Barz Irmhild: Wortbildung der deutschen Gegenwarts-sprache, Tübingen: Niemeyer, 1992
 3. KGDR = Engel Ulrich/ Isbăşescu M./ Stănescu S./ Nicolae O.: Kontrastive Grammatik deutsch rumänisch, Band II, Heidelberg: J.Groos, 1993
 4. Linke, Angelika /Nussbaumer M./ Portmann P.R.: Studienbuch Linguistik, Tübingen: Niemeyer, 1991
 5. Meibauer Jörg: Pragmatik. Eine Einführung. Tübingen: Stauffenburg 1999
 6. Vater, Heinz: Einführung in die Textlinguistik, München: Fink, 1992 ff.

 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

CATEDRA DE GERMANISTICĂ / LEHRSTUHL FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: ggr01@ggr.ro ; gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

Admitere MASTERAT 2005/2006 (20 sept., ora 10.00, Sala: <se afişează!>)

Interpreţi de conferinţă

(pentru limba germană: 10 locuri de la buget, 4 locuri cu taxă)

Apăsaţi aici pentru detalii  

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier