Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

CATEDRA DE GERMANISTICA / GERMANISTIKLEHRSTUHL 

FACULTATEA DE LIMBI STRAINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI / UNIVERSITÄT BUKAREST 

 

Str. Pitar Mos 7-11              RO-010451 Bucuresti

 

E-mail: ggr01@ggr.ro        Homepage: www.unibuc.ro

Tel. 0040-21-211.18.20; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72; 0040-21-312.13.13

 

O R G A N I Z E A Z A

în anul universitar 2004-2005

 Cursuri de masterat în specialitatea

STUDII CULTURALE GERMANE

(2 semestre 2004-2005)

Locuri: 11 cu finantare de la stat (în ordinea mediilor)
              10 cu taxa

Forma de admitere: Colocviu - 17 septembrie 2004
Înscriere: Secretariat Str. Edgar Quinet nr. 5, et. II (de la 1 septembrie 2004)
Conditii: Diploma de licenta, cunostinte bune de limba germana

  Plan de învatamânt

  2004-2005

Profilul: FILOLOGIE
Specializarea: STUDII CULTURALE GERMANE
 
Structura anului academic:
   Semestrul I: 14 saptamâni - 12 ore / saptamâna
   Semestrul II: 10 saptamâni - 12 ore / saptamâna
   Sesiunea de examene din iarna: 3 saptamâni
   Sesiunea de examene din vara: 3 saptamâni
   Perioada de sustinere a disertatiei: o saptamâna
 
Tematica (sem I, sem. II) - 60 credite

   1. Structuri de expresie lingvistica si stilistica
   2. Structuri de abordare teoretica a discursului literar 
   3. Mit si mitologie în antichitate si contemporaneitate. Receptarea mitului 
   4. Istorie si cuvânt  
   5. Eseul german – Evolutie si structura   
   6. Modalitati de abordare a textului   

  *

  *     *

  METODOLOGIA EXAMENULUI DE ADMITERE

  din 17 sept. 2004

  (ora 10.00, Sala Goethe / Str. Pitar Mos 7-13, et. II)

Examenul de admitere va consta din urmatoarele probe:

1. O proba scrisa: Tratarea structural-hermeneutica a unui text din perspectiva urmatoarei tematici:

a. Paradigme ale abordarii teoretice a textului (literar, jurnalistic, mediatic etc.) sau
b. Traditionalism si modernitate în discursul literar de limba germana

1. O proba orala: Candidatul va trebui sa-si expuna intentiile de abordare si realizare a unui proiect de dizertatie de absolventa, modalitatile de lucru (teoretice si metodice).
 
Bibliografie:


(Nota: Titlurile de mai jos pot fi consultate, în cazul în care nu pot fi gasite în alta parte, la Biblioteca Austria, Str. Pitar Mos, începând din 1 septembrie 2004. Volumele nu pot fi împrumutate. Pot fi consultate si alte titluri pe marginea tematicii anuntate mai sus.)

1. Die deutsche Literatur der Gegenwart. Aspekte und Tendenzen. Hrsg. v. Manfred Durzak, Reclam, Stuttgart 1971 etc.
2. Hauptwerke der deutschen Literatur. Einzeldarstellungen und Interpretationen. Bd. 1: Von den Anfängen bis zur Romantik; Bd. 2: Vom Vormärz bis zur Gegenwartsliteratur, Kindler, München 1994
3. Moderne Literatur in Grundbegriffen. Hrsg. v. Viktor Zmegac, Niemeyer, Tübingen 1994
4. Jürgen Hauff / Albert Heller / Bernd Hüppauf, Methodendiskussion. Arbeitsbuch zur Literaturwissenschaft, 2 Bde., athenäum, 61991
5. H. Müller / J. Formann. Hrsg., Diskurstheorien und Literaturwissenschaft, Frankfurt am Main 1988
6. Wolfgang Heinemann / Dieter Viehweger: Textlinguistik. Eine Einführung, Tübingen 1991
7. Angelika Linke / Markus Nussbaum: Studienbuch Linguistik, Tübingen 2000.

(Nota: În functie de proiectul propus, candidatii vor alege din bibliografia indicata titlurile care intra în viziunea proiectului.)

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier