Universitatea din Bucureşti

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

catedra de germanistică

 

g h i d u l  c a n d i d a t u l u i

 

führer für studienplatzbewerber

2002

 

 

Catedra de Germanistică

Bucureşti

Specialitati: 

Limba principala (A): 
   Germana* 

Limba secundara (B): 
   Germana* 
   Neerlandeza 
   Suedeza 
   Limba germana aplicata**(LMA) 
 

Cursuri
   De zi* 
   Masterat* 
   Doctorat* 
   Definitivat 
   Gradul didactic II si I 
   Conversie* 

_______________________ 
*) fara plata; si cu plata (nr. redus de locuri) 
**) numai cu plata
 

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine

Catedra de Germanistică

Istoric: 

    Catedra de Germanistica a Universitatii din Bucuresti a fost prima catedra de specialitate întemeiata în anul 1905 în România. Primul conducator al acesteia a fost prof. univ. dr. Simion C. Mândrescu. 
    Înca de la început s-au introdus, pe lânga cursuri de limba, civilizatie si cultura germana, si cursuri de istorie a literaturii si limbii germane din România, tinute de Konrad Richter, resp. Bernhard Capesius. 
    În perioada postbelica evolutia a fost spectaculoasa, ajungându-se la crearea în anii 70 a Facultatii de Limbi Germanice, în cadrul careia existau Catedra de literatura germana, Catedra de limba germana, Catedra de germana pentru nefilologi. În deceniul al optulea declinul a mers pâna la înglobarea sectiei de germanistica în Catedra de limbi germanice (engleza si germana). Oricum, în timp ce în 1986 în toata tara sectiile de predare a limbii germane ca materie principala (A) au fost desfiintate, Bucurestiul a fost scutit de aceasta masura aberanta la care s-a revenit abia dupa 1990. Din 1979 a fost creata chiar Sectia de Interpreti si Traducatori, care s-a perfectionat continuu atât în ceea ce priveste activitatea de predare, cât si în dotarea tehnica 
Catedra de Germanistica a Universitatii din Bucuresti a avut o evolutie ascendenta, sporind numarul de studenti si de cursuri oferite. Criza financiara si manageriala din ultima perioada a provocat dificultati grave în derularea procesului didactic si de cercetare. 
     Colectivul de cadre didactice al Catedrei de Germanistica din Bucuresti depune eforturi permanente pentru pregatirea studentilor la parametri sincronizati cu cerintele contemporane din domeniu, perfectionându-si cunostintele si metodele de predare si de cercetare. 
    Catedra întretine relatii de parteneriat cu Universitatile din Hamburg, Bochum, Graz si Berlin, si de cooperare cu numeroase alte institutii educationale din lume. 

    Sefi catedra: Simion C. Mândrescu, Mihai Isbasescu, Bruno Colbert, Lothar Radaceanu-Wurzer, Jean Livescu, Viktor Theiss, Sanda Ioanovici-Munteanu, Hans Müller, Doina Sandu, George Gutu. 
 

Locuri scoase la concurs:

Cursuri de zi (8 semestre) 

Limba germana A: 30 finantare stat 
                           15 cu plata 
Limba germana B: 30 finantare stat 
                           15 cu plata 

Limba neerlandeza B: 15 finantare
                                stat 
                                10 cu plata 
Limba suedeza B: 15 finantare stat 
                          10 cu plata

Cursuri de zi (8 semestre) 

Limba germana aplicata: 30 cu plata

Cursuri de masterat (2 semestre)) 

Studii culturale germane: 15 fin. stat 
                                    15 cu plata 
Traducatori, terminologi, interpreti: 
                                    15 fin. stat 
                                    15 cu plata

Studii de doctorat (4, resp. 5 ani) 

 • Prof. dr. George Gutu
 • Prof. dr. Doina Sandu
 • Prof. dr. Speranta Stanescu

     Afisaj serviciul doctorate la Rectorat 

Examen-test de admitere:

Septembrie 2002

 

Colocviu admitere masterate:

Septembrie 2002

 

Colocviu admitere doctorat:

Octombrie 2002

 

Cooperare internationala, activitati

Parteneriate:  
universitatile din Bochum, Graz, Hamburg, Berlin 

Programe Socrates, Erasmus: 
Viena, Leipzig, Berlin, Köln, Jena, Braga (Portugalia), Paris, Bruxelles, Rouen (Franta), Salzburg, Hamburg 

Programe comune: 
Institutul Goethe Inter Nationes Bucuresti (conversie, perfectionare) 

Proiecte de cercetare cu: 
Institutul pentru Limba Germana, Mannheim 
Institutul de Cultura si Istorie Germana din Sudestul Europei, München 
Institutul pentru Promovarea si Cercetarea Proceselor Literare Austriece si Internatio- nale, Viena 
Societatea Goethe din Weimar 

Societati partenere: 
Societatea Germanistilor din România 
Societatea de Stiinte Filologice din România 
Asociatia profesorilor de limba germana din România 
Societatea Goethe din România 
Societati de profil din Germania, Austria etc. 

Activitati interne si internationale promovate 

Congresele Germanistilor din România 
Sesiuni de comunicari stiintifice interne si internationale 
Perfectionarea continua a profesorilor de limba germana (definitivat, gradul did. II si I) 
Olimpiada de Limba germana 

Publicatii

Zeitschrift der Germanisten Rumäniens (ZGR) - 10 volume (1992-2001) 
Jahrbuch der Germanisten Rumäniens (JGR) - din 2002 
Seria de carte "GGR-Beiträge zur Germanistik" - 8 volume 
Numeroase publicatii ale cadrelor didactice in volume si periodice din tara si din strainatate 
 

Domenii de studiu: 

 • istoria limbii germane/neerlandeze/suedeze
 • limba germana/neerlandeza/suedeza contemporana
 • istoria literaturii germane de la începuturi pâna azi
 • metodica si didactica predarii limbilor straine
 • stilistica
 • teoria si practica traducerii (sectia traducatori, interpreti, terminologi (STIT - din sem al 5-lea)
 • teoria si practica interpretariatului (idem)
 • terminologie (idem)
 • curs practic de limba germana/neerlandeza/suedeza (referate, traduceri, texte, gramatica)

Posibilitati de perfectionare:

 • burse oferite de Oficiul National al MEN
 • burse de studii partiale oferite de DAAD, Germania, si de ÖAD, Austria (3 luni, 1 sem., 2 semestre) în cadrul universitatilor partenere
 • burse în cadrul programelor SOCRATES, ERASMUS, COMENIUS
 • burse oferite de diverse institutii, organisme sau fundatii internationale
 • burse pentru cursuri de vara în Germania si Austria
 • dupa studii - burse de masterat

Laboratoare:

- fonetica 
- traducere simultana 
- vizionari TV 
- informatica (E-Mail, Internet) 

Posibilitati de documentare:

 • Biblioteca Facultatii de Limbi si Literaturi Straine, resp. Biblioteca Centrala Universitara

 • Biblioteca Academiei Române
 • Biblioteca Nationala a României
 • Biblioteca Austria (Str. Pitar Mos 7-11)
 • Biblioteca DAAD (Str. Pitar Mos 7-11)
 • Biblioteca Institutului Goethe Inter Nationes
 • Biblioteca Centrului de documentare pentru literatura germana a sec. al XVIII-lea si al XIX-lea (Sala 13)
 • Biblioteca Catedrei de Germanistica (Sala Goethe)

Alte informatii privind activitatea de cercetare catedrei si a Societatii Germanistilor din România pot fi accesate la adresa:


http://www.ggr.ro

 

Cadre didactice (2001-2002)

 1. ALEXE, STEFAN, asist. dr.
 2. ALEXE, RADU-MIHAI, prep. drd.
 3. BARBU ELISABETA, conf. dr.
 4. COSMA RUXANDRA, lect. dr.
 5. CRACIUN-FISCHER IOANA, conf. dr.
 6. CUCU VLAD, asist. drd.
 7. FIERBINTEANU IOANA HERMINE, asist. drd.
 8. FLAGNER HEIDI, asist. drd.
 9. GUTU GEORGE, prof. dr.
 10. ILIESCU CARMEN, lect. drd.
 11. IONESCU DANIELA, asist. drd.
 12. IROAIE ANA, asist. drd.
 13. IVANOV  CRISTINA, asist.
 14. KERZBEK SILVIA, prep.
 15. KOCH MARIANNE, lect. drd.
 16. LAZARESCU IOAN, conf. dr.
 17. LAZARESCU MARIANA, conf. dr.
 18. LAZARESCU OVIDIU, asist.
 19. MOISE ILEANA, lect. drd.
 20. NICOLAESCU GHEORGHE, conf. dr.
 21. RADULESCU ANCA, lect. drd.
 22. SANDU DOINA, prof. dr.
 23. SCHMIDTS DIANA, prep.
 24. STANESCU SPERANTA, prof. dr.
 25. ZAHARIA MIHAELA, conf. dr.

Cadre didactice asociate:

 1. ANDERSSON ANDREAS - Suedia
 2. SCHINDLER-KOVATS BEATE - Germania
 3. STEININGER RENÉ, Dr.  - Austria
 4. TER HAAR ONNO - Olanda

Adresa:

Universitatea din Bucuresti

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine

Catedra de Germanistica

Str. Pitar Mos 7-11

010451 Bucuresti, sect. 1

Tel.: 211.18.20 (int. 16 sau 27)

Secretariat:

Str. Edgar Quinet 5

Tel.+Fax: 312.13.13

E-mail: georgegutu@yahoo.de

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier