GGR-Beiträge zur Germanistik 5

Cornelia Cujbă

Influenţa germană asupra vocabularului limbii romāne

literare contemporane

Editura Paideia, Bucureşti 1999, 270 S.

 

Cuprinsul / Inhalt:

 Preambul / Seite 5

1. Limba romānă īntre limbile europene / Seite 9

2. Retrospective ale contactelor culturale romāno-germane / Seite 19
    2.1 Promotori ai elementului german īn Moldova / Seite 20
    2.2 Promotori ai elementului german īn Muntenia / Seite 30
    2.3 Elementul german cult īn Transilvania şi romānii ardeleni la şcoli de limba germană / Seite 35
    2.4 Cercetări privitoare la contactul lingvistic romāno-german / S. 41

3. Influenţa limbii germane culte asupra limbii romāne literare contemporane realizată prin neologisme şi calcuri / S. 49

4. Structurarea materialului lexical / S. 58

5. Neologisme şi calcuri de origine germană īn limba romānă literară contemporană / Seite 62
5.1. Excurs: Inovaţii după model german īn traducerea eminesciană a Criticii ratiunii pure de Immanuel Kant / S. 202

6. Interpretare lingvistică a elementelor lexicale de origine germană īn limba romānă literară contemporană / S. 211
6.1 Neologismele / S. 211
6.1.1 Elemente lexicale de dicţionar / S. 212
6.1.2 Neologisme selectate din textele cercetate / Seite 225
6.2 Calcurile / Seite 251

7. Concluzii / Seite 242

Abrevieri, dicţionare, izvoare / Seite 251
Bibliografie / Seite 255

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier