UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE
Catedra de Limbi si Literaturi Germanice
---------------------------------------------------------------------

 Pitar Mos 7-11 / RO-010451 Bucuresti 1

Tel.: 0040-21-318.15.80 (int. 27); Tel. + Fax.: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de
Homepage: http://www.ggr.ro
 
 EXAMEN DE ADMITERE - Septembrie 2004

Catedra de limbi si literaturi germanice
se prezinta pe scurt /vezi !/:

     În noiembrie 2005, Catedra de Limba si Literatura Germana va sarbatori cea de a 100-a aniversare a întemeierii sale la Universitatea din Bucuresti, fiind - la 1905 -  prima forma institutionalizata de studiere la nivel universitar a limbii si literaturii germane din România.     
    Bogatele traditii si ampla experienta acumulata în acest secol de existenta au fost fructificate si amplificate prin sectiile de studiere a limbii germane, de cunoastere si aprofundare a literaturii si culturii germane, accentul fiind pus, fireste, pe o cât mai înalta competenta lingvistica si, ca urmare, si pe ampla cuprindere a fenomenului cultural si literar în Germania si Austria. Totodata a fost acordata atentia cuvenita si istoriei limbii si literaturii vorbite, respectiv create de populatia germana conlocuitoare din România.     
    Oamenii de cultura angajati în procesul didactic de la aceasta catedra - creatori de scoala, intermediari culturali, fondatori de cercetare germanistica româneasca - au creat de-a lungul vremii instrumentele de lucru principale în domeniu, publicând meritorii studii, manuale, traduceri, articole, dictionare.     
    Actualmente studiul limbii si literaturii germane se afla în plin proces de modernizare a predarii si însusirii acestei limbi si literaturi, tinând cont de noile provocari ale dinamicii economice, sociale si culturale, amplificând colaborarea internationala si schimbul de experienta în cadrul programelor Socrates, Erasmus sau CEPUS.     
    În anii III-IV fiinteaza o grupa a sectiei de traducatori, translatori si terminologi, conectata la experienta marilor scoli europene de profil.     
    Studii de masterat aprofundeaza cunostintele si orienteaza cercetarea germanistica în sensul interdisciplinaritatii si al interculturalitatii. 

Structura specializarilor:

-Germana, specialitatea A + o limba straina, specialitatea B - sau limba româna, Birotica, Relatii cu publicul, Biblioteconomie
Examen de admitere prin limba germana - 25 locuri fara taxa, cca 25 cu taxa
La sectiile A de ENGLEZA, FRANCEZA si GERMANA, din totalul de locuri, se repartizeaza câte 10 locuri pentru Sectia TRADUCATORI-INTERPRETI-TERMINOLOGI. Recrutarea se face dupa anul al II-lea, pe baza unui test, dintre studentii cu specializarile B: FRANCEZA / GERMANA / ENGLEZA.
 

-Germana, specialitatea B + o limba straina, specialitatea A - sau limba româna sau geografie
Examen prin germana sau alta limba straina sau limba româna - 20 locuri fara taxa, cca 80 cu taxa
În anul universitar 2004-2005 sectia de germana B se adreseaza cu precadere candidatilor necunoscatori de limba germana.
 

-Sectia de Traducatori, Interpreti si Terminologi ---> Din anul III de studii se ramifica prin selectie o grupa de cca 10 studenti/te pentru Sectia de Traducatori, Interpreti si Terminologi (STIT) germana + engleza sau franceza pentru anii de studiu III si IV
 

-NOU: Departamentul de Traducatori, Interpreti si Terminologi---> Din 2004/2005 ia fiinta departamentul de STIT cu durata de studii de 4 ani. Engleza, franceza, germana, spaniola, italiana.

         Pentru germana> 10 locuri fara plata; minimum 10 cu plata conditii: cunostinte relativ bune de limba germana.

 

-Limbi moderne aplicate (LMA): Germana, engleza, franceza, spaniola, italiana.
Pentru germana> 30 locuri cu plata
Conditii: numai locuri cu plata; cunostinte de limba germana foarte precare sau deloc. Admiterea se face pe baza de test.

Studii de masterat: Deutsche Studien (indispensabile pentru doctorat)
Durata: 2 semestre
      11 locuri fara plata; minimum 4 cu plata

     Conditii: Diploma de licenta in domenii umaniste; cunostinte bune de limba germana
     Forma de admitere: Colocviu la mijlocul lunii septembrie; inscrieri: de la 1 sept. la secretariatul facultatii.
 

C o n d i t i i  de  a d m i t e r e

Concursul va consta din doua probe:

A) – proba A - 3 ore
B) – proba B - 3 ore

(Media generala de la bacalaureat va fi luata în considerare pentru departajarea candidatilor reusiti pe ultimul loc)

Specializarea A (disciplina principala)
GERMANA --->   25 locuri fara taxa; cca 25 cu taxa
Durata studiilor > Forma de înv. 4 ani (zi)
La sectiile A de ENGLEZA, FRANCEZA si GERMANA, din totalul de locuri, se repartizeaza câte 10 locuri pentru sectia TRADUCATORI-INTERPRETI-TERMINOLOGI. Recrutarea se face dupa anul al II-lea, pe baza unui test, dintre studentii cu specializarile B: FRANCEZA / GERMANA / ENGLEZA.

Specializarea B (disciplina secundara)
GERMANA --->   20 locuri fara taxa; cca 80 cu taxa
Durata studiilor > Forma de înv. 4 ani (zi)
Repartizarea la specializarile B se va face în ordinea mediilor generale obtinute la concursul de admitere.
[În anul universitar 2004-2005 sectia de germana B se adreseaza preponderent candidatilor necunoscatori de limba germana.]

Inscrieri: 26 august – 1 septembrie
Examenul de admitere se desfasoara între 3-10 septembrie 2004. 

MANUALE

-Deutsch mit Spass. Manual de limba germana pentru clasa a IX-a, 1995 si urm. (Ida Alexandrescu, Ioan Lazarescu), Ed. Didactica si Pedagogica

-Deutsch mit Spass. Manual de limba germana pentru clasa a X-a, 1998 si urm. (Marianne Koch, Gheorghe Nicolaescu), Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti

-Deutsch mit Spass. Manual de limba germana pentru clasa a XI-a, 1998 si urm. (Ida Alexandrescu, Christiane Cosmatu, Kristine Lazar, Ioan Lazarescu), Editura Didactica si Pedagogica

-Deutsch mit Spass. Manual de limba germana pentru clasa a XII-a, 1999 si urm. (Ida Alexandrescu, Christiane Cosmatu, Kristine Lazar, Ioan Lazarescu), Editura Didactica si Pedagogica

Manuale alternative aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetarii:

-Deutsch total. Manual de Limba germana pentru clasa a IX-a, anul V de studiu, 2001 (Magdalena Leca, Simona Trofin), Polirom, Iasi

-Limba germana. Manual pentru clasa a X-a, anul V de studiu, 2000 (Miruna Bolocan, Nicoleta Pistol), Teora, Bucuresti

-Limba germana. Manual pentru clasa a IX-a, anul V de studiu, 2001 (Hedwig Bartolf), Ed. Niculescu, Bucuresti

    

PRECIZARI:
     1. Continuturi, elemente lexicale si structuri gramaticale din lectiile manualelor mentionate.
     2. Pentru celelalte sectii vezi afisajele curente de la secretariatul Facultatii din str. Edgar Quinet 5, et. 2 (stânga)

Pentru alte detalii si actualizari, vezi: http://www.unibuc.ro