Sie befinden sich auf der Web-Seite der Gesellschaft der Germanisten Rumäniens: www.ggr.ro

 

100jähriges Jubiläum

des Germanistiklherstuhls

 der Universität Bukarest

 (1905-2005)

 

UNIVERSITÄT BUKAREST

FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

GERMANISTIKLEHRSTUHL

in Zusammenarbeit mit der

Gesellschaft der Germanisten Rumäniens

 

PROGRAM

 

al festivităţilor prilejuite de aniversarea a 100 de ani ani de la înfiinţarea

Catedrei de limba şi literatura germană la Universitatea din Bucureşti

1905 – 2005

Bucureşti, 5-7 noiembrie 2005

 

 

Sâmbătă, 5 noiembrie 2005

Amfiteatrul „Odobescu“, clădirea veche a universităţii, str. Edgar Quinet NR. 5

[Parter, aripa din dreapta]

 

Ora 9.30 – 11.30              Şedinţa festivă cu ocazia aniversării a  100 de ani de la înfiinţarea Catedrei de limba şi literatura germană la Universitatea din Bucureşti

§         Uvertură muzicală – ansamblu cameral

§         Alocuţiunea şefului Catedrei de germanistică a Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. George Guţu

§         Alocuţiunea Secretarului de Stat pentru Învăţământ Superior şi Integrare Europeană din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prof. univ. dr. Dumitru Miron

§         Alocuţiunea rectorului Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

§         Alocuţiunea decanului Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Alexandra Cornilescu

§         Alocuţiunea ambasadorului Republicii Federale Germania în România, Excelenţa Sa d-l Wilfried Gruber

§         Alocuţiunea ambasadorului Republicii Austria în România, Excelenţa Sa d-l dr. Christian Zeileissen

§         Alocuţiunea decanului Institutului de Germanistică a Universităţii „Karl Franz“ din Graz, d-l prof. univ. dr. dr. h.c. Anton Schwob

§         Alocuţiunea directorului Institutului pentru Cultura şi Istoria germană din Europa de Sud-Est al Universităţii „Ludwig Maximilian” din München, d-l prof. univ. h.c. dr. Stefan Sienerth

§         Cuvânt de salut al studenţilor: prima generaţie de după 100 de ani

§         Final muzical - ansamblu cameral

 

Ora 11.30 –12.00           Pauză

 

Ora 12.00           Prezentarea volumului omagial dedicat celei de a 100-a aniversări a înfiinţării Catedrei de limba şi literatura germană la Universitatea din Bucureşti - prof. univ. dr. Doina Sandu (co-editor)

§         Discuţii

Ora 12.30            Prezentarea ediţiei româneşti a Jurnalului arhiepiscopului catolic de Bucureşti Raymund Netzhammer (vol. I şi II) în anul aniversării a 100 de ani de la urcarea sa pe tronul arhiepiscopal de la Bucureşti (1905 – 1924). Traducere din limba germană de George Guţu

§         Participă: prof. univ. dr. Alexandru Barnea; prof. univ. dr. George Guţu. Mesaj din partea  prof. Nikolaus Netzhammer (Bonn)

 

Ora 13.15 –15.00           Pauză de prânz

 

*****

Amfiteatrul „Ioan Bogdan“, str. pitar-moş 7-13

[Etajul al II-lea, culoarul din mijloc, pe stânga]

 

Ora 15.00           Deschiderea Sesiunii de comunicări ştiinţifice a Catedrei de germanistică a Universităţii din Bucureşti: „Interculturalitate transfrontalieră“ [Vezi PROGRAMUL detaliat !]

§         Comunicare în plen: prof. univ. dr. Volker Hoffmann, Universitatea „Ludwig Maximilian“ München

§         Comunicare în plen: conf. univ. dr. Markus Fischer, Universität Heidelberg

 

Ora 16.00 – 16.30          Pauză

 

Ora 16.30 – 18.00          Secţiuni

 

În jurul orei 19.00         Concert în Bucureşti opţiuni individuale

 

 

Duminică, 6 noiembrie 2005

Ora 10.00           Prezentarea Expoziţiei documentare „Germanistica din Bucureşti la 100 de ani“ – conf. univ. dr. Mihaela Zaharia, lect. univ. dr. Ileana Ratcu

§         Discuţii

Ora 10.30 – 12.30          Secţiuni

 

Ora 12.30 – 14.00          Pauză de prânz

 

Ora 14.00 – 16.00         Secţiuni

 

Ora 16.00 – 16.30          Închiderea Sesiunii de comunicări ştiinţifice

 

*

Luni, 7 noiembrie 2005

Sala Senatului Universităţii din Bucureşti, clădirea nouă a Universităţii, Bd. Mihail Kogălniceanu (Rectorat)

 Ora  11.30          Festivitatea decernării titlului de Doctor honoris causa al Universităţii din Bucureşti scriitorului, eseistului şi publicistului Dieter Schlesak (Stuttgart, Germania; Pieve, Italia):

§         Alocuţiunea Rectorului Universităţii din Bucureşti, prof. univ. dr. Ioan Pânzaru

§         Laudatio prezentată de prof. univ. dr. George Guţu

§         Alocuţiunea d-lui Dieter Schlesak

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier