Jassyer Beiträge zur Germanistik 4

 

Interferenţe culturale româno – germane / Rumänisch – deutsche Kulturinterferenzen

Hrsg. von Andrei Corbea und Octavian Nicolae

Iaşi, 1986

 

Inhalt:

 

Cuvânt înainte (Andrei Corbea)        S. 5

Vorwort (Andrei Corbea)       S. 9

Jean Livescu: Profesorul Traian Bratu       S. 15 – 16

G. Ivănescu: Amintiri despre Traian Bratu        S. 17 – 20

Karl Kurt Klein: Ein rumänischer Germanist: Professor Traian Bratu      S. 21 – 30

 

Studii

Vasile Arvinte: Împrumuturi de origine germană (săsească) în română. Etimologia  cuvintelor ‘cataramă’ şi ‘şerpar’        S. 31 – 40

Margarete – Sigrid Jumugă: Rumänische Einflüsse in den deutschen Siedlungsmundarten und in der deutschen Umgangssprache der Bukowina      S. 41 – 46

Ioan A. Florea: Elemente de origine germană în Bucovina de nord pe baza ALM         S. 47 – 53

Victor Neumann: Die Geschichte des Banats im Spiegel deutscher Historiographie der Neuzeit       S. 54 – 67

Klaus-Henning Schroeder: Die deutsche Philhellenismus und die Rumänen        S. 68 – 74

Alexandru Zub: Ranke şi directiva organicistă în cultura română       S. 75 – 88

Ioan Oprea: Rolul limbii germane la formarea terminologiei filosofice româneşti        S. 89 – 97

Ion Ianoşi: Tînărul Titu Maiorescu şi filosofia germană         S. 98 – 106

Sorin Chiţanu: Rainer Maria Rilke – Rezeption in Rumänien       S. 107 – 114

Peter Motzan: Lucian Blaga und Rainer Maria Rilke        S. 115 – 122

Ovid S. Crohmălniceanu: Două jurnale scriitoriceşti germane de pe frontul românesc în primul război mondial          S. 123 – 138

Eva Behring: Zur Problematik deutschsprachiger Übersetzungen aus dem Rumänischen          S. 139 – 146

Note şi documente

Dan Petrovanu: Un „articol-replică” al lui M. Eminescu la un editorial din ziarul „Neue Freie Presse”. Addenda: Traduceri manuscrise eminesciene: Lorenz Stein, Max Wirth, Courcelle-Seneuil. Eminescu şi Creditul mobiliar     S. 147 – 161

Mariana Macarevici: Mihai Eminescu: Veneţia. Metamorfoze      S. 162 – 165

Ştefan Lemny: Despre Johann Lorenz Schmidt, traducătorul Istoriei Imperiului Otoman        S. 166 – 168

Richard Lifka: Kurt Tucholsky in Rumänien      S. 169 – 171

Horst Fassel: Der Nachlaß von Rene Philipp Müller (Ps. Fülöp Miller) in der Bayerischen Staatsbibliothek München      S. 172 – 177

Andrei Corbea: Din nou despre exilul bucureştean al lui Franz Th. Csokor     S. 178 – 188

 

Contribuţii bibliografice

Erich Beck: Deutsche Sprache und Literatur in der Bukowina. Eine Bibliographie        S. 189 – 220

 

Miscellanea

GOETHE: Opere, Poezia I (Grigore Marcu)        S. 221 – 224

Zu einem Bild der Eminescu – Rezeption in der deutschen Kultur: Eminescu în critica germană (Octavian Nicolae)       S. 225 – 226

HELGA GRÖSSMANN – OSTERLOH: Die deutschen Einflüsse auf das Rumänische. Probleme – Kriterien – Anwendungen (Eugen Munteanu)     S. 227 – 230

Centenarul unei publicaţii: „Rumänische Revue“ (1885 – 1894) (Raluca Miruna Bostan)       S. 231 – 233

Gelungener Versuch (Michael Astner)         S. 234 – 235

Virgil Tempeanu – Germanist und Übersetzer (Cornelia Cujbă)       S. 235 – 236

Nachdenken über einen moldauischen Deutschlehrer        S. 237        

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier