Frohe Weihnachten

und ein glückliches Neues Jahr 2008 !

Crăciun agreabil

şi La mulţi ani fericiţi!

 Wundersame Kurzgeschichte zu einem Bild

 Stranie istorioară pe marginea unei imagini

(Uralter Olivenbaum im Bracciano-See, bei Anguillara/Italien;

Aufnahme / Foto: George Guţu, Dezember 2006; Text: G.G.

[Măslin matusalemic în lacul Bracciano, lângă Anguillara/Italia])

Sehend wie sehr ihn die Zeit verstümmelt, tief und fest verwurzelt in seinem Ur-Alter, spiegelt sich der Lauf der Welt im blau-grünlichen Wasser des Sees wider, aus dem Kaiser Trajan einst, wenige Jahre nach der Eroberung Dakiens, über das technische Wunder eines kostspieligen Aquädukts Roms Fontänen Wasser zuführte. Des ungeachtet grünt der Lauf der Welt der täglich wieder aufgehenden Sonne entgegen und genießt das berauschende Wunder des Neubeginns. Fische und Vögel wissen seinen Daseinsgrund zu schätzen, der ihnen in der Sansara flüchtiger Erscheinungen Halt bietet und ihrem Treiben Sinn verleiht: Den Sinn des uralten und dem Vergänglichen seine grüne, runzelige Stirn bietenden Olivenbaums.

***

Adânc şi puternic înrădăcinat în vârsta lui imemorială, văzând cum l-a desfigurat timpul, Mersul Lumii se oglindeşte în apa albastru-verzuie a lacului din care cândva, la câţiva ani după ce cucerise Dacia, împăratul Traian alimentase cu apă fântânile Romei prin minunea tehnică a unui costisitor apeduct. Fără a se sinchisi de acest lucru, Mersul Lumii se înalţă, cu lăstarii săi verzi, întâmpinând soarele cel zilnic răsăritor şi savurând ameţitoarea minune a unui nou început. Peştii şi păsările îi apreciază temeiul existenţei care, în vâltoarea Sansarei, a efemerelor apariţii, le oferă un punct de repaos, dând zbaterilor acestora un sens: Sensul măslinului matusalemic, care înfruntă vanitatea cu fruntea lui verde, invadată de riduri. 

***

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier