IX. Internationaler Kongress der Germanisten Rumäniens

Bucureşti/Bukarest, 4.-7. Juni 2012
 

S E K T I O N / S E C Ţ I A  5

(în limba română)

Interculturalitate în acţiune. Interreferenţialităţi cultural-literare (Interkulturalität in Aktion. Kulturell-literarische Interreferenzialität); in rumänischer Sprache

ANUNŢAREA PARTICIPĂRII SE FACE LA ADRESELE:

Anmeldungen sind zu schicken an folgende Adressen:

vasilemoralis@yahoo.com; kgeambasu@yahoo.com

E X P O S É

 

u AUFRUF

u AUFRUF auch im PDF-Format!
 

Interculturalitate în acţiune. Interreferenţialităţi cultural-literare

Secţia 5 se organizează în limba română, transgresând astfel germanistica şi implementând-o într-un fructuos domeniu al interdisciplinarităţii şi al abordării transfrontaliere. Secţia îşi propune să abordeze problematica fenomenelor de interferenţe cultural-literare (comparatism, capital cultural de tip Bourdieu, intertextualitate şi intercontextualitate, interstructuralism, contacte culturale şi lingvistice, plurilingvism, multi- şi interculturalitate, translaţionism cultural) generate de convieţuirea unor diverse populaţii pe teritoriul României sau dinafara acesteia în cursul istoriei europene.

O atenţie deosebită se acordă tradiţiilor de interreferenţialitate ale culturii române cu cele ale culturii şi literaturii de expresie germană din România (Transilvania, Bucovina, Banat, Dobrogea), ca rezultat al convieţuirii paşnice a populaţiei germane din România cu populaţia majoritară şi cu celelalte minorităţi etnice din spaţiul carpato-danubian, dar şi cu cultura şi literatura spaţiului germanofon.

De asemenea, se acordă o atenţie sporită creării de punţi de legătură între diversele culturi din spaţiul cultural al României, îndeosebi prin activitatea de traducere, prin comentare sau exegeze referitoare la epoci importante sau la figuri-forţă ale complexelor procese de interreferenţialitate.

Abordabile sunt şi teme legate de raporturile dintre diversele culturi periferice existente în spaţiul cultural al României şi centrele culturale şi lingvistice de care aparţin lingvistic sau structural şi tematic.

Secţia se adresează tuturor celor interesaţi de aceste fenomene ca forme de geneză perpetuă de noi forme de exprimare a imensului potenţial de memorie colectivă a acestei regiuni europene.

 

Prof. Dr. Vasile Morar

Universität Bukarest

Fakultät für Philosophie

vasilemoralis@yahoo.com

 

 

Prof. Dr. Constantin Geambaşu

Universität Bukarest

Fakultät für Fremdsprachen 

Abteilung Slawistik

kgeambasu@yahoo.com

 

 

***

Anunţarea participării se face şi la / Anmeldungen auch bei:

Prof. Dr. George Guţu: gutugeorge@yahoo.de

Prof. Dr. Ioana Crăciun-Fischer: craciunfischer@yahoo.co

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier