IX. Internationaler  Kongress der Germanisten Rumäniens

Bucureşti/Bukarest, 4.-7. Juni 2012
 

S E K T I O N  2:

Literaturwissenschaft:

Untersektion  2 B:

Goethes Wirken und Wirkung daheim und in der Fremde / Opera şi impactul lui Goethe acasă şi în străinătate

Anmeldungen sind zu schicken an folgende Adressen:

gutugeorge@yahoo.de; craciunfischer@yahoo.com; elenatviorel@yahoo.de

 

E X P O S É

 

u AUFRUF

u AUFRUF auch im PDF-Format!
 

Goethes Wirken und Wirkung daheim und in der Fremde / Opera şi impactul lui Goethe acasă şi în străinătate

În limba germană

În limba română

DEUTSCH / GERMANĂ

Die Goethe-Gesellschaft in Rumänien und ihre Klausenburger Filiale haben die Initiative ergriffen, innerhalb des IX. Kongresses der Germanisten Rumäniens 2012 in Bukarest eine Untersektion einzurichten, die dem Werk Goethes und seiner Wirkung im deutschsprachigen Raum sowie in allen anderen Ländern, selbstverständlich auch mit Blick auf Rumänien, gewidmet ist. Damit soll der wissenschaftliche Dialog zwischen inländischen Goethe-Forschern und den ausländischen FachkollegInnen verstärkt, systematisch und anspruchsvoll gefördert werden.

Einen besonderen Impuls verlieh uns die Ankündigung des Präsidenten der Goethe-Gesellschaft in Weimar, Dr. Jochen Golz, er nehme unsere Einladung, am Kongress teilzunehmen, gerne an.

Mitarbeiter der großen, 18bändigen rumänischen Goethe-Ausgabe werden dabei über ihre Auseinandersetzung mit dem Ideengehalt, der Rezeption sowie der Translation von Goethes literarischem, naturwissenschaftlichem und essayistischem Werk des Weimarer Klassikers berichten.

In dieser Goethe-Sektion sind Vorträge zu einer breiten Palette von Themen willkommen, die im Zeichen der Aktualität von Goethes kulturhistorisch bedeutendem Werk stehen sollten.

Mögliche Schwerpunkte könnten beispielsweise sein:

-  „Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein“ (Faust I) – Goethe als Universalgenie;

- „Es bildet ein Talent sich in der Stille,/ Sich ein Charakter in dem Strom der Welt“ (Tasso) – Goethes klassische Dichterbekenntnis;

- „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus…“ – Geschichtsklitterung oder Selbstzeugenschaft?

- „Wer das Dichten will verstehen, / Muss ins Land der Dichtung gehen…[1] – Goethe als Schöpfer des „Weltliteratur-Konzepts“ und seine Aktualität;

- „Im Auslegen seid frisch und munter!“ (Zahme Xenien) – Interpretationen und Herangehensweisen in Rumänien und in anderen Ländern;

- „Natur und Kunst, sie scheinen sich zu fliehen“ – Naturwiderspiegelung und Naturerforschung;

- Goethe-Editionen: Ergebnisse und Herausforderungen;

- Goethe als Übersetzer und sein Plädoyer für Fremdsprachenerlernen;

- „Mein geliebtes Deutsch“ (Faust I) – Goethe in den DaF-Lehrwerken;

- Goethe-Aufführungen und Verfilmungen.

Aus diesem Anlass bitten wir alle interessierten „Goethe-Freunde“ aus dem In- und Ausland, den Titel ihres Vortrags und eine kurze Zusammenfassung bis zum 25. April 2012 an folgende E-Mail-Adresse zu schicken: gutugeorge@yahoo.de und tarnora@yahoo.com.

Beiträge können sowohl in deutscher als auch in rumänischer Sprache präsentiert werden.

Für organisatorische Informationen siehe: www.ggr.r, hier: KONGRESSPORTAL anklicken!

 *****

 

ROMÂNEŞTE / RUMÄNISCH

Societatea Goethe din România şi Filiala acesteia de la Cluj-Napoca au luat iniţiativa de a crea în cadrul celui de al IX-lea Congres al Germaniştilor din România din 2012 de la Bucureşti o subsecţie dedicată operei lui Goethe şi impactului acesteia în spaţiul germanofon, precum şi în alte ţări, desigur şi din România. Astfel va fi promovat mai puternic dialogul ştiinţific sistematic şi la un înalt nivel dintre exegeţii români ai lui Goethe şi cei străini.   

Un impuls deosebit ne este dat prin anunţul preşedintelui Societăţii Goethe din Weimar, dr. Jochen Golz, că acceptă cu plăcere invitaţia noastră şi va participa la lucrările Congresului de la Bucureşti.

Realizatorii marii ediţii în 18 volume de opere ale lui Goethe într-o nouă traducere românească vor relata despre confruntarea lor cu conţinutul, receptarea şi traducerea operei literare, de ştiinţele naturii şi eseistice a Clasicului de la Weimar.

Sunt binevenite la această subsecţie comunicări referitoare la o paletă largă de teme, aflate sub semnul actualităţii operei lui Goethe, atât de importantă din punctul de vedere al istoriei culturii.

Posibile aspecte tematice ar putea fi de pildă:

-  „Aici sunt om / şi-aici vreau să trăiesc“ (Faust I) – Goethe ca Geniu Universal;

- „Talentul pe tăcute se deprinde, / Caracteru-n al lumii-nvâltorare“ (Tasso) – Credo-ul poetic clasicist al lui Goethe;

- „De-aici şi de astăzi se naşte-o nouă epocă-a Istoriei Universale…“ – Secvenţe istorice sau autoconfesiune?

- „Ce-i poezia dacă vrei să ştii,/ te du-n chiar ţara celei poezii…[2] – Goethe, creatorul conceptului de „Literatură Universală“ şi actualitatea acestuia;

- „Interpretaţi inovativ, cu prospeţime!“ (Xenii cuminţi) – Interpretări şi abordări în România şi în alte ţări;

- „Natura şi-arta par să se despartă“ – Oglindirea şi cercetarea naturii;

- Ediţii Goethe: Rezultate şi provocări;

- Goethe ca traducător şi pledoaria sa pentru învăţarea limbilor străine;

- „Germana mea cea dragă“ (Faust I) – Goethe în manualele de predare a limbii germane;

- Reprezentaţii scenice şi scenarii cinematografice după opere de Goethe.

Cu acest prilej, îi rugăm pe toţi „amicii lui Goethe” din ţară şi din străinătate să ne trimită titlul comunicării şi un scurt rezumat al acesteia până la data de 25 aprilie 2012 la următoarele adrese de e-mail: gutugeorge@yahoo.de şi tarnora@yahoo.com.

Comunicările pot fi prezentate atât în limba germană cât şi în limba română.

Pentru mai multe informaţii referitoare la Congres a se vedea: www.ggr.ro, iar aici faceţi clic pe rubrica: KONGRESSPORTAL.

 

[1] „Noten und Abhandlungen zu besserem Verständnis des West-östlichen Diwans“ (1819).

[2] „Note şi consideraţii pentru o mai bună înţelegere a Divanului Occidental-oriental“ (1819).

 

 

 

Prof. Dr. George Guţu 

Universität Bukarest

Fakultät für Fremdsprachen 

Abteilung Germanische Sprachen und Literaturen

gutugeorge@yahoo.de

 

Prof. Dr. Elena Viorel

Universität "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

 

Lekt. Dr. Gabriella-Nóra Tar

Universität "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca

tarnora@yahoo.com

 

***

Anmeldungen auch bei:

Prof. Dr. George Guţu: gutugeorge@yahoo.de

Prof. Dr. Ioana Crăciun-Fischer: craciunfischer@yahoo.co

 

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier