VIII. Kongress der Germanisten Rumäniens

Cluj/Klausenburg, 25.-28. Mai 2009


 - Comitetul / Das Komitee -

Str. Pitar Moş 7-13 / RO-010451 Bucureşti

Tel. + Fax.: 0040-21-252.59.72; Tel.: 0040-21-252.15.51; 0040-21-318.15.80 (int. 27)

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

Url:  http://www.ggr.ro   

---------------------------

 - Das Organisationskomitee für den VIII. Kongress der Germanisten Rumäniens, Cluj/Klausenburg, 25.-28. Mai 2009 -

 

EXPOSÉ

Sektion 5b:

Interkulturalitate în acţiune. Interreferenţialiate culturală româno-germană, resp. austriacă etc. [în limba română]

(Interkulturalität in Aktion. Interreferentialität rumänisch-deutsch bzw. -österreichisch etc. ; in rumänischer Sprache)

Secţia este deschisă tuturor colegilor care nu stăpânesc limba germană, dar sunt excelenţi cunoscători ai culturii din Germania şi Austria etc., precum şi ai fenomenelor de interculturalitate şi interreferenţialitate, de intruziune şi excluziune specifice contactelor interetnice, plurilingvistice, interdisciplinare din spaţiul central şi esteuropean.

   > Formular de anunţare a participării  

În cadrul unei abordări interculturale, cine vrea să înţeleagă fenomene culturale exprimate într-o altă limbă trebuie să aibă conştiinţa aparteneţei la propria cultură. Cel mai adecvat mod de a dobândi o asemena conştiinţă constă în compararea propriei culturi cu o altă cultură. Această metodă implică o atitudine deschisă faţă de o altă cultură şi capacitatea de a relativiza valorile propriei culturi.

La nivelul limbii sunt reflectate prin excelenţă normele şi valorile unei culturi în evoluţia lor istorică.

Abordarea interculturală a relaţiilor dintre spaţiul de cultură român şi spaţiul de cultură german sau alte spaţii culturale este aplicabilă în mai multe domenii: literatură, lingvistică, didactică etc.

În spaţiul literaturii, se poate analiza modul în care o anumită reţea de interdependenţe între două sau mai multe culturi contribuie la apariţia “plusvalorii” estetice. Un capitol special îl constituie literatura de limbă germană din România, aceasta reprezentând, de multe ori, un exemplu viu de interculturalitate aplicată.

În domeniul lingvisticii, se pot face observaţii interesante privitoare la influenţele germanei asupra unor anumite părţi ale lexicului limbii române. Fertilă se poate dovedi o abordare interculturală şi atunci când se compară diversele forme de existenţă ale germanei (germana din Germania, germana din Austria...)

Pentru didactica învăţării limbii germane este relevantă formarea competenţelor interculturale (lingvistice, pragmatice, discursive, strategice).  

În această secţie ar fi binevenite şi prezentări de proiecte sau rezultate ale cercetărilor din domenii precum teorie literară, estetică, epistemologie, antropologie:

-   studiul epocilor şi curentelor în cultura română în raport cu cea germană etc., de ex. concepţii despre „clasicism”, „realism”, ”modernitate”, etc. din perspectiva cercetărilor actuale

-   studii culturale în sensul unui spectru larg de teme: istorie socială, politică, istoria mijloacelor de comunicare, istoria relaţiilor cotidiene, istoria lecturii, etc.

-   studii în contextul „istoriei ideilor” (Begriffsgeschichte), orientarea respectivă permiţând o abordare mai flexibilă decât comparatismul tradiţional; sunt vizate contribuţii privind practicile culturale în contextul culturilor în limbi naţionale şi în context european; în prim plan pot intra atât studiile specialiştilor în istorie, sociologie, antropologie, cât şi cele ale cercetătorilor discursului literar: de interes ar fi de exemplu: „educaţie/pedagogie” în discursuri specifice sau literare în contextul modernităţii; de ex. discursul (literar) al „sincerităţii” şi al prefăcătoriei, istoria ideii de „contract”; modele pragmatice şi literare ale „negocierii”,modele literare şi non-literare ale „comunităţii”, etc. - toate, evident, preponderent cu trimiteri la literaturile/culturile din România, Germania şi Austria; şi nu numai.

 

Detalii şi anunţarea participării (    > Formular de anunţare a participării  ) la adresele de e-mail:

    gutugeorge@yahoo.de (Bucureşti)

    voia_vasile@yahoo.fr (Cluj)

    g_nicolaescu@yahoo.com (Bucureşti)

***


  

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier