UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

împreună cu

| Departamentul de Lingvistică Romanică,

Limbi şi Literaturi Iberoromanice,

| Departamentul de Rusă şi Limbi Slave

| Catedra de Hungarologie şi

| Departamentul de Canadiană

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

_____________________________________________

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

şi cu / sowie mit

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari 2013-2015 / in den Hochschuljahren 2013-2015

 

CURS DE MASTERAT INTERDISCIPLINAR / INTERDISZIPLINÄRER MASTERSTUDIENGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

 Interkulturelle - literarische und linguistische Kommunikationsstrategien

PROGRAM ACREDITAT de către ARACIS la 19.07.2010

 


â ORAR + PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, semestrul II, 2013-2014 i i            actual!

â STUNDENPLAN + LEHRPLAN, Sommersemester, 2013-2014 i   

Clasice:

Anul II (sem. 2 (4) u clic aici!

(orarul complet - dupa prima saptamana de cursuri!

Germanistică / Germanistik:

Anul I (sem. 2) u clic aici!

Anul II (sem. 2 (4) u clic aici!

Hispanistică:

Anul I (sem. 2) u clic aici!

Anul II (sem. 2 (4) u clic aici!

Slavistică:

Anul II (sem. 2 (4) u clic aici!

Hungarologie:

          Anul I (sem. 2) u clic aici!

Studii Canadiene:

Anul I (sem. 2) u clic aici!

Anul II (sem. 2 (4) u clic aici!

 


â O R A R + PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, semestrul I, 2013-2014 i         

â STUNDENPLAN + LEHRPLAN, Wintersemester, 2013-2014 i aktuell!

În construcţie avansată.... !!!!!!!!

Germanistică / Germanistik:

Anul I (sem. 1) u clic aici!

Anul II (sem. 1 (3) u clic aici! (în josul tabelului!)

Romanistică (Hispanistică):

Anul I (sem. 1) u clic aici!

Anul II (sem. 1 (3) u clic aici!

Slavistică:

Anul II (sem. 1 (3) u clic aici!

Hungarologie

          Anul I (sem. 1) u clic aici!

Studii Canadiene:

Anul I (sem. 1) u clic aici!

Anul II (sem. 1 (3) u clic aici!


u Prezentarea programului de masterat

[Präsentation des Magisterlehrgangs (in rumänischer Sprache)]

u Prezentare flyer u

 

***

Alte link-uri informative:

http://www3.limbi-straine.ro/2008/09/masterate/master-strategii-comunicationale-interculturale-in-europa.html

http://www.unibuc.ro/ro/master_2009_-_2010

http://www.unibuc.ro/ro/master_scie_ro?op=switchOffAdmin

***

A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2007-2009

2008-2010

2009-2011

***


Iniţiator:

Prof. univ. dr. George Guţu

Director coordonator: Prof. univ. dr: Mariana Lăzărescu

Directori de program:

Germanistică: George Guţu, Stefan Sienerth (München)

Romanistică: Sanda Rîpeanu, Coman Lupu

Slavistică: Constantin Geambaşu

Canadiană: Monica Bottez

Limbi Clasice: Florica Bechet

<<<<<<

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier