UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

împreună cu

Catedra de Lingvistică Romanică,

Limbi şi Literaturi Iberoromanice,

Catedra de Limba şi Literatura Italiană,

Catedra de Slavistică,

Catedra de Filologie Clasică şi

Departamentul de Canadiană

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

_____________________________________________

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

şi cu / sowie mit

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari 2010-2012 / in den Hochschuljahren 2010-2012

 

CURS DE MASTERAT INTERDISCIPLINAR / INTERDISZIPLINÄRER MASTERSTUDIENGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice

 Interkulturelle - literarische und linguistische Kommunikationsstrategien

PROGRAM ACREDITAT de către ARACIS la 19.07.2010

uORAR + PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, semestrul II, 2010-2011 i              actual!

uSTUNDENPLAN + LEHRPLAN, Sommersemester, 2010-2011 i    aktuell!

Germanistică/Germanistik u clic aici!

Romanistică u clic aici!

Slavistică u clic aici!

Studii Canadiene u clic aici!

uORAR + PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT, semestrul I, 2010-2011 i

uSTUNDENPLAN + LEHRPLAN, Wintersemester, 2010-2011 i

Germanistică/Germanistik u clic aici!

Romanistică u clic aici!

Slavistică u clic aici!

Studii Canadiene u clic aici!


u Prezentarea programului de masterat

[Präsentation des Magisterlehrgangs (in rumänischer Sprache)]

u Prezentare flyer u

 

***

Alte link-uri informative:

http://www3.limbi-straine.ro/2008/09/masterate/master-strategii-comunicationale-interculturale-in-europa.html

http://www.unibuc.ro/ro/master_2009_-_2010

http://www.unibuc.ro/ro/master_scie_ro?op=switchOffAdmin

***

A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2007-2009

2008-2010

2009-2011

***


Iniţiator şi Director coordonator:

Prof. univ. dr. George Guţu

Directori de program:

Germanistică: George Guţu, Stefan Sienerth (München)

Romanistică: Sanda Rîpeanu, Coman Lupu

Slavistică: Constantin Geambaşu

Canadiană: Monica Bottez

Limbi Clasice: Florica Bechet

<<<<<<

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier