UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

+ CURS DE MASTERAT | MAGISTERLEHRGANG:

   | 2007-2009 :

Strategii comunicaţionale interculturale în regiunea plurietnică EUROPA (Prezentarea programului)

Interkulturelle Kommunikationsstrategien in der pluriethnischen Region EUROPA (Vorstellung des Programms)

 

+ Kontakte: Hier finden Sie die E-mail-Adressen der Lehrkräfte, die Lehrveranstaltungen im Magisterlehrgang anbieten

Materia

Cadrul didactic

Adresa de e-mail

Limba străină de profil

Costache Carmen

 

buby_kopf@yahoo.com

Traducerea textului literar

Decuble Horaţiu

 

decuble@hotmail.com

Varietăţi diastratice

Fierbinţeanu Ioana Hermine

 

iohefi2000@yahoo.com

Curs opţional - Bucovina, spaţiu de interculturalitate

Guţu George

 

gutugeorge@yahoo.de

Civilizaţie

Ionescu Daniela

 

danielaiones@yahoo.de

Cultură şi civilizaţie germană din România

Koch Marianne

kochreb@yahoo.com

Interculturalitate

Patrut Iulia-Karin, Uni Trier

patr2201@uni-trier.de

jpatrut@yahoo.de

*****

Directori de program:

George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier