UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

  Jubiläum 1905-2005 

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

CURS DE MASTERAT / MAGISTERLEHRGANG 2007/2009:

 Strategii comunicaţionale interculturale în regiunea plurietnică EUROPA 

 Interkulturelle Kommunikationsstrategien in der pluriethnischen Region EUROPA

Plan de învăţământ / Lehrplan

II. Semester (SS) 2007-2008

 

DISCIPLINA

Semestrul II

Cultură şi civilizaţie germanofonă 

1 c Lect. dr. Daniela Ionescu
1 s Lect. dr. Daniela Ionescu

Varietăţi diatopice

1 c Conf. dr. Ioan Lăzărescu
1 s Conf. dr. Ioan Lăzărescu

Limba străină de profil

2 s Asist. dd. Carmen Cristache

Curs opţional: Noţiuni de teorie a literaturii

2 c Conf. dr. Ioana Crăciun-Fischer

Literatura de expresie germană din România - Banatul şi Transilvania, spaţii de interculturalitate

1 c Conf. dr. Barbara Breysach şi prof. h.c. dr. Stefan Sienerth

1 c Conf. dr. Barbara Breysach şi prof. h.c. dr. Stefan Sienerth

Bilingvism

1 c Conf. dr. Cristina Flores

1 s Conf. dr. Cristina Flores

Orientare în traducerea textului literar

1 c Lect. dr. Horaţiu Decuble
1 s Lect. dr. Horaţiu Decuble

Orar / Stundenplan 2. Semester (Sommersem. = SS)

***

Directori de program:

George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier