UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

  Jubiläum 1905-2005 

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari  / in den Hochschuljahren 2008-2010

 

2008-2010

CURS DE MASTERAT / MAGISTERLEHRGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale în EUROPA 

 Interkulturelle Kommunikationsstrategien in  EUROPA

PROGRAM VALIDAT DE CONSILIUL ARACIS

      Zielsetzung, Themen für Hausarbeiten/Referate,

         bibliographische Hinweise (I. bzw. III. Semester

         08_09)

          Seria I, sem. II (2008-2009) + Seria II, sem. IV (2008-2009)

Precizări / Hinweise

Programul grupelor acestui masterat va fi derulat doar în zilele de vineri şi sâmbătă, de la orele 15.00, resp. de la orele 9.00, în caz de necesitate şi altfel, după caz, aşa cum se va anunţa din timp.

 

Vă precizăm că din raţiuni economice, grupa din anul II de masterat (seria I) va avea program comun cu grupa de anul I de masterat (seria II) în semestrul I, astfel încât vă rugăm să urmăriţi cu atenţie informaţiile de pe acest site.

 

 

 

Orar ca tabel sinoptic (sem. II 2008-09) / Stundenplanüberblick (II. Semester 2008-09):

 

Lehrveranstaltungen:

+ Stagiu de practică în cercetare - Praxis der Forschungsarbeit  (lect. univ. dr. Daniela Ionescu) (1)

+ Abordarea textului: aplicaţii practice - Textanalyse: praktische Anwendungen  (conf. univ. dr. Anda Cosma) (2)

+ Educaţie interculturală - Interkulturelle Erziehung (assist. univ. dr. Raluca Rădulescu; prof. univ. dr. Ursula Bavaj, Viterbo, Italia) (3)

+ Metodologia cercetării - Methodik der Forschungsarbeit (conf. univ. dr. Ioana Crăciun-Fischer; prof. univ. dr. Sissel Laegreid, Bergen, Norvegia) (4)

+ Limba străină de profil - Fremdsprachenkompetenz und interkulturelle Kompetenz (conf. univ. dr. Mariana Lăzărescu) (5)

+ Stagiu de practică în cercetare - Praxis der Forschungsarbeit  (conf. univ. dr. Mariana Lăzărescu) (5a)

+ Literatura de expresie germană din România / Rumäniendeutsche Literatur (prof. univ. dr. George Guţu; prof. univ. dr. Dietmar Goldschnigg, Graz, Austria, şi prof. univ. dr. Vanda Perretta, Roma, Italia) (6)

+ Presa de expresie germană din România - Deutschsprachige Presse in Rumänien (asist. univ. dd. Iunia Martin) (7)

 

******

Monatsübersicht
Februar  2009
KW Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
5        
6 4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
7 11
 
 
12
 
 
13
 
 
14
Valentin
 
8 18
 
 
19
 
 
20
 
 
21
 
 
9 25
Ascherm.
 

26
Auswande-

rung nach Medina
 

27

13.00-20.00

IM (ÖB)

(7)
  

28

10.00-14.00

ICF (Goethe)

(4)

 

Monatsübersicht
März  2009
KW Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
9        
10 4
 
 
5
 
 
6

16.00-20.00

Sissel Laegreid - Norvegia (Consiliu)

(4)
  

7

10.00-14.00

Sissel Laegreid - Norvegia (Consiliu)

(4)
  

11 11
 
 
12
 
 
13

13.00-20.00

IM (ÖB)

(7) 

14

10.00-14.00

ICF (Goethe)

(4)

 

14.00-17.00 DI (Goethe)

(1)
  

12 18
 
 
19
 
 

20
 14.00-16.00

AC (ÖB)

(2)

 

16.00-20.00

RR (Catedra)

(3)
 

21

10.00-14.00 DI (Goethe)

(1)

 

14.00-18.00 RR (Goethe) (3) 

13 25
Mariä Verkündigung
 
26
 
 
27
 10.00-14.00

AC (ÖB)

(2)

14.00-18.00

RR (Catedra)

(3) 

28 

15.00-20.00

RR (Sala "Ioan Bogdan")

mit interaktiver Lesung ab 17 Uhr:

Lilian Faschinger (Österreich)

(3)
 

14        
 

Monatsübersicht

April  2009
KW Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
14 1
 
 
2
 
 

3
 10.00-14.00

ML (Consiliu)

(5)

14.00-16.00

AC (ÖB)

(2)

4

10.00-14.00

ICF (Goethe)

(4)

14.00-18.00

ML (Goethe)

(5)  

15 8
Pessach
 

9
Grün-

donnerstag(katholisch)
 

10
Karfreitag (katholisch)

Frei
 

11
Karsamstag(katholisch)

Frei
 

16 15
 
 
16

Grün-

donnerstag(orthodox)
 
 

17

Karfreitag (orthodox)

 

Frei
 

18

Karsamstag(orthodox)

Frei
 

17 22
 
 
23
 
 
24

10.00-14.00

AC (ÖB)

(2)

 

14.00-18.00

ML (ÖB)

(5a)

 

25

10.00-18.00 ML (Goethe)(5)
 

18 29
 
 
30
 
 
   

 

Monatsübersicht
Mai  2009
KW Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
18     1
Tag d. Arbeit

Frei
 

2

Tag d. Jugend

Frei
 
 

19 6
 
 
7
 
 
8

12.00-18.00

ML (Consiliu)

(5a) 
 

9

10.00-15.00

ML (Goethe)

(5)

 

15.00-19.00

IM (ÖB)

(7)

  

20 13
Servatius

 

14
Bonifatius
 
15
Sophia

11.00-14.00

Vanda Perretta - Italia (Consiliu)

(6)

 

14.00-17.00

Ursula Bavaj - Italia (Consiliu)

(3)

 

 

16

 

11.00-14.00

Vanda Perretta - Italia (Consiliu)

(6)

 

14.00-17.00

Ursula Bavaj - Italia (Consiliu)

(3)
 

21 20
 
 
21
Christi Himmelfahrt

12.00-18.00

Dietmar Goltschnigg - Austria (Consiliu)

(6)
 

22

11.00-14.00

ML (Consiliu)

(5)

14.00-20.00

IM (ÖB)

(7) 

23
12.00-18.00

GG (Consiliu)

(6) 

22 25-26-27

VIII. Kongress der Germanisten Rumäniens
 

28

VIII. Kongress der Germanisten Rumäniens

nach 14.00 Uhr:

Heimreise der Kongressteilnehmer  

29
 


 

30
 12.00-18.00

GG (Consiliu)

(6) 

 

Zurück zum thematischen Stundenplan ►|

 

Observaţii / Bemerkungen:

  • Programa analitică şi orarul vor suferi completări necesare - Die Thematik und der Stundenplan werden laufend ergänzt!

  • Rugăm să ne fie semnalate eventualele neconcordanţe - Wir bitten darum, uns auf mögliche Überlappungen aufmerksam zu machen!

***

A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2008-2010

***

Directori de program:

George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier