UNIVERSITATEA BUCUREŞTI / UNIVERSITÄT BUKAREST

FACULTATEA DE LIMBI STRĂINE / FAKULTÄT FÜR FREMDSPRACHEN

 CATEDRA DE GERMANISTICĂ / INSTITUT FÜR GERMANISTIK

  Jubiläum 1905-2005 

Str. Pitar Moş 7-13            RO-010451 Bucureşti    

Tel. 0040-21-318.15.79; 0040-21-252.15.51;

Tel.+Fax: 0040-21-252.59.72

E-mail: gutugeorge@yahoo.de

www.unibuc.ro/ro/catd_lscllg_ro

 

în colaborare cu / in Zusammenarbeit mit

 

 

 INSTITUT FÜR DEUTSCHE KULTUR UND GESCHICHTE SÜDOSTEUROPAS (IKGS) AN DER LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

LEHRSTUHL FÜR SPRACHWISSENSCHAFT, LINGUISTISCHE KOMMUNIKATIONS- UND MEDIENFORSCHUNG, KULTURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT DER EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

FACHBEREICH II GERMANISTIK DER UNIVERSITÄT TRIER

INSTITUTT FOR FREMMED SPRÅK - GERMANISTIK ved Det humanistiske fakultet DER UNIVERSITETET I BERGEN

[Siehe auch: http://www.fremmedsprak.uib.no/ost-west-begegnungen/index.htm]

Dipartimento di Studi Romanzi, FACOLTÁ DI SCIENZE UMANISTICHE DER UNIVERSITÄT "LA SAPIENZA" ROM

Dipartimento di civiltà classiche e moderne, Facoltá di LINGUE E LETTERATURE STRANIERE DER UNIVERSITÁ DELLA TUSCIA VITERBO

Departamento de Estudos Germanísticos, Instituto de Letras e Ciências Humanas DER UNIVERSIDADE DO MINHO BRAGA

DIPARTIMENTO DI STUDI LETTERARI E LINGUISTICI DELL'EUROPA UND DIPARTIMENTO DI STUDI COMPARATI, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli Studi di Napoli "l'Orientale"

 

Exzellenz- und Forschungszentrum "Paul Celan"

Centrul de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan"

 

ORGANIZEAZĂ / VERANSTALTET

în anii universitari  / in den Hochschuljahren 2008-2010

 

2008-2010

CURS DE MASTERAT / MAGISTERLEHRGANG:

 Strategii comunicaţionale interculturale în EUROPA 

 Interkulturelle Kommunikationsstrategien in  EUROPA

PROGRAM VALIDAT DE CONSILIUL ARACIS

   

      Stundenplan

      Seria I, sem. II (2008-2009) + Seria II, sem. II (2008-2009)

Precizări / Hinweise

Programul grupelor acestui masterat va fi derulat doar în zilele de vineri şi sâmbătă, de la orele 15.00, resp. de la orele 9.00, în caz de necesitate şi altfel, după caz, aşa cum se va anunţa din timp.

 

Vă precizăm că din raţiuni economice, grupa din anul II de masterat (seria I) va avea program comun cu grupa de anul I de masterat (seria II) în semestrul II, astfel încât vă rugăm să urmăriţi cu atenţie informaţiile de pe acest site.

 

 

 

 

Discipline / Fachrichtungen (Sem. II, 2008-09):

 

Per Anklick gewünschte Lehrveranstaltung wählen:

 

+ Stagiu de practică în cercetare - Praxis der Forschungsarbeit  (lect. univ. dr. Daniela Ionescu; conf. univ. dr. Mariana Lăzărescu)

+ Abordarea textului: aplicaţii practice - Textanalyse: praktische Anwendungen  (conf. univ. dr. Anda Cosma)

+ Educaţie interculturală - Interkulturelle Erziehung (assist. univ. dr. Raluca Rădulescu; prof. univ. dr. Ursula Bavaj; Viterbo, Italia)

+ Metodologia cercetării - Methodik der Forschungsarbeit (conf. univ. dr. Ioana Crăciun-Fischer)

+ Limba străină de profil - Fremdsprachenkompetenz und interkulturelle Kompetenz (conf. univ. dr. Mariana Lăzărescu)

+ Literatura de expresie germană din România / Rumäniendeutsche Literatur (prof. Univ. dr. George Guţu; prof. Univ. dr. Vanda Perretta; Roma, Italia)

+ Presa de expresie germană din România - Deutschsprachige Presse in Rumänien (asist. dd. Iunia Martin; prof. univ. dr. Sissel Laegreid; Bergen, Norvegia)

 

******

Im Aufbau!!!!

 

 

 

 

Programa analitică va fi permanent completată - Die Thematik wird laufend ergänzt!

***

A R H I V Ă

Anunţul şi prezentarea masteratului din

2008-2010

***

Directori de program:

George Guţu (Bucureşti), Stefan Sienerth (München)

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier