Prof. univ. dr.

George GUŢU

Curriculum vitae

[Siehe: http://www.ggr.ro/CV_07_gutu_RO.htm]

(Stadiul: 2017)

·      16.03.1944: născut la Galaţi; frecventarea Liceului "Mihail Kogălniceanu" din Galaţi - limbi străine: rusă şi germană

·      1963: bacalaureat şi examen de admitere la Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti

·     1963-64: 2 semestre la Universitatea din Bucureşti

·     1964: aplicare pentru o bursă a Ministerului Învăţământului din România în ţări socialiste. Studii la Universitatea din Leipzig. Mai întâi 2 semestre pregătirea bacalaureatului german şi a capacităţii pentru studii superioare în limba germană la Institutul "Herder" din Leipzig

·      1965-1969: Studii de Germanistică şi Ştiinţele Culturii la Universitatea din Leipzig. Prima lucrare intermediară de diplomă cu titlul: Zur Lyrik von Ingeborg Bachmann (Poezia lui Ingeborg Bachmann); Diploma de absolvire cu titlul: Das Problem der 'Bographie' bei Max Frisch. (Unter gelegentlicher Bezugnahme auf Ingeborg Bachmanns Erzählungen) [Problema 'Biografiei' la Max Frisch (cu trimiteri ocazionale la epica lui Ingeborg Bachmann)]

·      1969: obţinerea titlului de germanist cu diplomă cu calificativul "excelent"; împreună cu Sergio Bertocchi, Italia, cel mai bun student al promoţiei 1969; ca recunoaştere a acestei performanţe ambilor ne este oferit câte un loc pentru studii doctorale la Universitatea din Leipzig

·      1969 (toamnă) - 1970 (vară): referent la Ministerul Afacerilor Externe; din proprie iniţiativă, transfer din septembrie 1970 la Universitatea din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice

·      1970-1978: asistent, titularizat prin concurs, la Universitatea din Bucureşti, Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice

 ·      abia 1973: începerea studiilor doctorale la distanţă la Universitatea din Leipzig la prof. univ. dr. Walter Dietze, apoi la prof. univ. dr. Walfried Hartinger. Tema dizertaţiei propusă de mine: Die rumänische Koordinate der Lyrik Paul Celans (Coordonata românească a poeziei lui Paul Celan)

·      14 octombrie 1977: susţinerea publică a tezei de doctorat la Leipzig. Referenţi: prof. univ. dr. Walfried Hartinger, prof. univ. dr. Klaus Schuhmann, prof. univ. dr. Klaus Bochmann, dr. phil. Eike Middel. Calificativul: Magna cum laude

·      1978: Recunoaşterea titlului de doctor în filologie în România; obţinerea prin concurs a unui post de lector univ. la Universitatea din Bucureşti

·      1978-1990: lect. univ. dr. la Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti

·      1986: publicarea sub formă de carte a cursului despre literatura de expresie germană din România: Abriß der Geschichte der rumäniendeutschen Literatur. Teil I: Von den Anfängen bis 1918.

·      1990: ocuparea prin concurs a postului de conferenţiar univ. la Universitatea din Bucureşti, aceeaşi Catedră

·      1990: publicarea primei părţi a tezei de doctorat de la Leipzig sub titlul: Die Lyrik Paul Celans und der geistige Raum Rumäniens, Bukarest (Poezia lui Paul Celan şi spaţiul spiritual din România)

·     1990: iniţiativa de înfiinţare a Societăţii Germaniştilor din România (S.G.R.; Gesellschaft der Germanisten Rumäniens, GGR) ca o continuare a tradiţiei din perioada interbelică

·      1992: iniţiativa de înfiinţare a revistei de specialitate a S.G.R. Zeitschrift der Germanisten Rumäniens; apariţia nr. 1 din ZGR

·     Consolidarea S.G.R. prin crearea de filiale în marile centre universitare din ţară (10)

·      1993: Ocuparea prin concurs a postului de prof. univ. pentru limba şi literatura germană la Catedra de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti

·      1994: publicarea celei de adoua părţi a tezei de doctorat de la Leipzig sub titlul: Die Lyrik Paul Celans und die rumänische Lyrik der Zwischenkriegszeit, Bukarest (Poezia lui Paul Celan şi poezia românească interbelică)

·      1994: iniţiativa, organizarea şi derularea celui de al III-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România (16-19 Mai 1994, Neptun) după o întrerupere de 62 de ani a tradiţiei acestor congrese începută în perioada interbelică

·      alegerea ca membru al Societăţii Goethe din Weimar. August-septembrie 1994: bursier al Societăţii Goethe din Weimar

·      1996: iniţiativa şi înfiinţarea seriei de carte "GGR-Beiträge zur Germanistik" (Contribuţii de Germanistică ale S.G.R.), vol 1: Beiträge zur Geschichte der Germanistik in Rumänien (I), Charme & Scott, Bukarest 1997; de atunci au mai apărut 15 volume

·      1997: iniţiativa, organizarea şi derularea celui de al IV-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România (2-5 mai 1997, Sinaia)

·      1997: iniţiativa şi realizarea paginii de Web a S.G.R. (printre primele din Europa în domeniu) şi permanenta ei actualizare (http://www.ggr.ro)  

·      1997: realizarea volumului Germanistik an Hochschulen in Rumänien. Verzeichnis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Germanistica în România. Cadrele didactice din institutele de învatamânt superior, DAAD, Bonn 1997

·      1998: alegerea în funcţia de şef al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti

·      1998: iniţiativa şi înfiinţarea Societăţii Goethe din România (Goethe-Gesellschaft in Rumänien); alegerea în funcţia de preşedinte al acesteia

·      1999: primirea S.G.R. în Asociaţia Internaţională a Profesorilor de Limba Germană (IDV); bursier al Societăţii Austriece pentru Literatură din Viena

·      1999: iniţiativa şi organizarea de către Societatea Goethe din România a Simposionului internaţional dedicat împlinirii a 250 de ani de la naşterea lui Johann Wolfgang Goethe în colaborare cu Academia Română, S.G.R., Ministerul Culturii din România şi Societatea Goethe din Weimar

·      2000: iniţiativa, organizarea şi derularea celui de al V-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România (22-25 mai 2000, Iasi); iniţiativa înfiinţării unui anuar de germanistică  transcarpathica. germanistisches jahrbuch Rumänien” (în colaborare cu DAAD, Bonn)

·      2002: iniţiativa şi organizarea Simposionului internaţional Rose Ausländer la Bucureşti; traducerea primului volum de poezii de Rose Ausländer în româneşte (Editura Fundatiei Culturale Române)

·      2003: iniţiativa, organizarea şi derularea celui de al VI-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, 26-29 mai 2003, Sibiu

·      numeroase publicaţii ştiinţifice (cărţi, studii, recenzii, rapoarte) şi conferinţe (http://www.unibuc.ro/uploads_ro/20936/PublGutu.htm), participarea la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice din naţionale şi internaţionale, congres, simpozioane, colocvii

·      ianuarie 2004 – realegerea în funcţia de şef al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti

·     2008 Iniţiativa, coordonarea şi realizarea Ediţiei Critice Naţionale de „Opere alese“ ale lui Johann Wolfgang von Goethe în nouă traducere românească la Editura RAO Bucureşti

·    2011 – Profesor emerit al Universităţii din Bucureşti

·      membru al mai multor societăţi româneşti şi internaţionale [S.G.R., Uniunea Internaţională a Ştiinţelor Germanistice, Societatea Austriacă de Germanistică, Societatea Goethe din Weimar, Institut zur Erforschung und Förderung österreichischer und internationaler Prozesse (INST), Viena, Societatea Rainer Maria Rilke, Societatea Goethe din România, Societatea Elias Canetti, Societatea de Germanistică interculturală, Berna (GiG)] (http://www.unibuc.ro/uploads_ro/20937/Alte_contr.doc)

·     membru al Uniunii Scriitorilor din România - Uniunea Scriitorilor din Bucureşti, Secţia Traduceri literare  (http://asb.ro/cv.php?scriitor=Guțu George)

·      membru fondator al Institutului pentru Istoria şi Cultura Germanilor din Sudestul Europei [Institut für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS)] al Universităţii "Ludwig Maximilian" din München

·      2006: iniţiativa, organizarea şi derularea celui de al VII-lea Congres Internaţional al Germaniştilor din România, 22-25 mai 2006, Timişoara

·      traduceri din limba română în limba germană şi invers

·      preşedinte al Societăţii Germaniştilor din România (S.G.R/GGR) (http://www.ggr.ro)

·     preşedinte al Societăţii Goethe din România (http://www.ggr.ro/goetheg.htm)

·      director al publicaţiei de specialitate "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens" (ZGR) - 17 numere (http://www.ggr.ro/zgr.htm)

·      editor al seriei de carte "GGR-Beiträge zur Germanistik / Contribuţii de Germanistică ale S.G.R" - 16 volume (http://www.ggr.ro/ggr4.htm)

·      coeditor al publicaţiei de specialitate "transcarpathica. germanistisches jahrbuch Rumänien" - anuar de germanistică (http://www.ggr.ro/gjr1.htm) (2 vol.)

·     1 octombrie 2004 – 31 iulie 2005: Titularizare pe postul de profesor la şi titular al Catedrei "Elias Canetti" pentru Studii Interculturale Sudesteuropene a Universităţii Europene Viadrina din Frankfurt (Oder), Germania (http://www.mes.euv-frankfurt-o.de/body_vorlesung_kuwi_ws0405.html; http://www.ggr.ro/viadrina)

·      din  2004: iniţiativa de publicare în ediţie online a publicaţiei de specialitate "Zeitschrift der Germanisten Rumäniens" - http://www.ggr.ro/zgrOnline (4 numere)

·      2005: realegerea în funcţia de preşedinte al Societăţii Germaniştilor din România la cea de a IV-a Conferinţă Naţională a S.G.R. (September 2005)

·      octombrie 2006 - decembrie 2006: profesor asociat la Institutul de Germanistică şi la Institutul de Romanistică ale Universităţii „La Sapienza“ Roma (Italia)

·      octombrie 2006: Diploma de Onoare „Virtute et Sapientia“ a Universităţii din Bucureşti pentru performanţe excelente în cercetare pe anul 2005“

·      decembrie 2006: coorganizator al festivităţilor jubiliare dedicate celei de a 15-a aniversări a întemeierii Bibliotecilor Austria din România şi Bulgaria la Viena, în colaborare cu Ambsada României la Viena şi Ministerul Afacerilor Externe al Austriei

·     2007: Membru al bordului ştiinţific al Institutului pentru Ştiinţe medicale transculturale (Intrag), Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder): http://www.europa-uni.de/de/forschung/institut/institut_intrag/institut/ beiraete/index.html

·     iniţiator, întemeietor şi director al Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Catedrei de Limbi şi Literaturi Germanice a Universităţii din Bucureşti (iunie 2007) http://www.ggr.ro/Celan_Zentrum1.htm

·     Conferinţa "Das Bild des deutschen Volkes bei den Rumänen in der Moderne" (Imaginea poporului german la români în perioada modernă) - în seria "Vergleichende Imagologie. Ein Europa der Nationalkulturen oder ein Europa der Kulturräume?" (Imagologie comparată. O Europă a culturilor naţionale sau o Europă a spaţiilor culturale?), 5 iunie 2007 (orele 19.00), Sala Senatului  Universităţii Humboldt din Berlin (Unter den Linden) / Prof. Dr. Klaus Heitmann (Heidelberg): "Das Bild der Rumänen bei den Deutschen im 19. Jh." (Imaginea românilor la germani în sec. al XIX-lea.) ;  

·         din 2007 membru al bordului ştiinţific al revistei "Analele Universităţii din Bucureşti - Seria Limbi şi Literaturi Străine" ISSN 1220-0263

·         din 2008 membru al bordului ştiinţific al periodicului "Futark. Revista de Investigacion y Cultura" din Sevilla (Spania) ISSN: 1886-9300

·      din 2008 recenzent ştiinţific (peer review) al revistei "Analele Universităţii 'Spiru Haret' din Bucureşti" - Seria Filologie"

·      din 2009 membru al bordului de referenţi ştiinţifici (peer review) al publicaţiei "Germanistische Beiträge" din Sibiu ISSN 1454-5144

·      din 2010 membru al bordului ştiinţific al publicaţiei "Kronstädter Beiträge zur germanistischen Forschung" din Brasov/Kronstadt

·      din 2011 membru al Comitetului Director al Institut zur Erforschung und Förderung regionaler und transnationaler Kulturprozesse - Institutul pentru Cercetarea şi promovarea Proceselor culturale regionale şi transnaţionale (INST, Viena)

·     Iniţiator şi organizator principal al celui de al VIII-lea Congres International al Germaniştilor din România, 25-28 Mai 2009, Cluj-Napoca  

·     Co-iniţiator şi Coordonator din partea Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" a proiectului internaţional european de parteneriat Leonardo da Vinci de Comunicaţii Interculturale 2008-2010, aprobat şi finanţat de Uniunea Europeană, cu participarea universităţilor din Bucureşti, München. Debreţin şi Velico Târnovo.

·    Din 2003 Director ştiinţific al Bibliotecii Austria din Bucureşti

·     Distins cu Crucea de Onoare Austriacă pentru Ştiinţă şi Artă, acordată de Preşedinţia Republicii Austria - martie 2012    

·     Iniţiator şi organizator principal al celui de al IX-lea Congres International al Germaniştilor din România, 4-7 iunie 2012, Bucureşti/Bukarest  

·      membru al Consiliului Ştiinţific internaţional de organizare şi desfăşurare a Bienalei şi Festivalului de Traducere Europa Spazio di Traduzione, organizat de Universitatea l'Orientale din Neapole, cu participarea şi a Centrului de Cercetare şi Excelenţă "Paul Celan" al Universităţii din Bucureşti, organizator şi moderator al Mesei Rotunde "Vita e vitalitŕ delle 'lingue minori'" - 2009-2010.

·      iniţiator şi director al Programului interdisciplinar internaţional de Masterat "Strategii comunicaţionale interculturale - literare şi lingvistice" 2010-2012 promovat de Catedra se Limbi şi Literaturi Germanice în colaborare cu Catedrele de Romanistică, Limbi Clasice, Slavistică şi Canadiană din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti. sau/şi  

·   Premiul de traducere al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, pe anul 2016 pentru volumul: Hans Bergel, Întoarcerea lupilor, Editura EIKON, Bucureşti (împreună cu Octavian Nicolae).

·     Iunie 2017 Membru de onoare al Societăţii Goethe din Weimar

·     conducător ştiinţific de doctorate al Şcolii Doctorale „Literatură şi cultură” a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine din Universitatea din Bucureşti – 32 doctoranzi.

·     bursier al Ministerului Învăţământului din România, al Institutului Goethe, München, al DAAD, Bonn, al Österreich-Kooperation Viena, al Societăţii Austriece pentru Literatură, al Societăţii Goethe din Weimar, al Societăţii Mančs Sperber", Viena, al programelor Erasmus, Socrates şi Leonardo da Vinci.

(2017)

**

*****

***

 

·      Pentru ampla activitate publicistică a prof. univ. dr. George Guţu vezi şi http://www.ggr.ro/PublGutu.htm.

 

·     Vezi şi Portalul George Guţu.

 

·    O privire de ansamblu asupra cărţilor publicate, editate sau traduse de George Guţu poate fi accesată la: Galerie Foto cărţi de George Guţu.

 

 

www.e-scoala.ro

Imagine Romania!

Lernen Sie Deutsch - Kliken Sie hier